Pvc ZEmin Kaplama    
   
 
 
    Homojen Vinil  
    Compact Heterojen Vinil  
    Akustik Homojen Vinil  
    Akustik Vinil Yoğun  
    Akustik Vinil Az Yoğun  
    Lüks Vinil Karoları  
    Kaymaz Vinil  
    Serbest Döşenebilir Vinil  
    Islak Hacim Sistemi  
    Elektrostatik Vinil  
    Enia Ürün Grupları  
    Flotex Ürün Grupları  
    Tessera Karo Halı  
    Pvh Karo Halı  
    Roya Karo Halı  
    Associated Carpets  
 
Taþyünü Tavan
  • Taþyünü asma tavan plakalarý, akustik, hijyen, ýsý izolasyonu, yangýn ve nem dayanýmý konusunda deðiþik ölçülerdeki teknik ihtiyaçlarý, en ekonomik þekilde ve sýnýrsýz yüzey seçeneði ile saðlayabilmesi sayesinde, kullanýcýlarýna optimum çözümü sunar.

  • Montajý, sökülmesi ve temizlenmesi kolay ve hýzlý olan taþyünü ürünler ayný zamanda aydýnlatmanýn en iyi þekilde yapýlmasýný saðlayarak enerji tasarrufu yaratýr.

  • Doðru ürünün seçilebilmesi için binanýn kullaným amacý, teknik ihtiyaçlarý ve estetik bütünlük konularý netleþtirilmeli, plakalarýn teknik ve yüzey özellikleri incelenerek kullanýlacak ürün belirlenmelidir. Sizin için bu aþamalarý kolaylaþtýrmak amacý ile sitemizde önemli teknik kriterlere göre hazýrlanmýþ bir ürün seçici bulacaksýnýz. Kalýnlýk, nem dayanýmý, ses yutma katsayýsý ve yoðunluk gibi teknik deðerlere göre arama yaparak kýsa sürede doðru plakaya ulaþabileceksiniz.

Ürünleri Detaylarý Ýçin Týklayýnýz..
 
   
Armstrong  
   
   
OWA  
   
 
Pvc Zemin Kaplama | Yükseltilmiş Döşeme | Karo Halı | Duvar Kağıdı | Spor Zemin Sistemleri Arifoğlu Zemin ve Yapı Sistemleri © 2007