Pvc ZEmin Kaplama    
   
 
 
    Homojen Vinil  
    Compact Heterojen Vinil  
    Akustik Homojen Vinil  
    Akustik Vinil Yoğun  
    Akustik Vinil Az Yoğun  
    Lüks Vinil Karoları  
    Kaymaz Vinil  
    Serbest Döşenebilir Vinil  
    Islak Hacim Sistemi  
    Elektrostatik Vinil  
    Enia Ürün Grupları  
    Flotex Ürün Grupları  
    Tessera Karo Halı  
    Pvh Karo Halı  
    Roya Karo Halı  
    Associated Carpets  
 
Metal Tavan

     Aspen'in uzun yýllara dayanan metal asma tavan deneyimi, 2000 yýlýnda Eskiþehir Metal Asma Tavan Tesisleri'nde baþlayan Integra üretimiyle pekiþtirilmiþtir. Integra metal asma tavan plakalarýnýn üretildiði Aspen Tesisleri'nde rulo açma, düzeltme, perforasyon, köþe ve boy kesimleri gibi üretimin her aþamasý, tamamen bilgisayar kontrollü olarak gerçekleþtirilmektedir.

     Aspen Eskiþehir Tesisleri'nde, metal asma tavan, 'finishing' parçasý olduðu, dolayýsýyla bitmiþ iþin estetik sorumluluðunu taþýdýðý bilincinden hareketle üretim tekniði, ayný boyut ve yüzey düzgünlüðünde plaka standardýný saðlayacak özende geliþtirilmiþtir. Elektrostatik toz boya hattý ile boyanan paneller, tam otomatik bükme merkezi sayesinde çok çeþitli boyutlarda üretilebilmekte, böylece tasarýmcýnýn yaratýcýlýðý kýsýtlanmaksýzýn isteklerine cevap verilebilmektedir.

 

SÝSTEM SEÇENEKLERÝ:                          

 • Clip-in / Pluto
 • Lay-in
 • Hook-on
 • Hook-on koridor
 • Perspekta
 • Norma Grid

PERFORASYON SEÇENEKLERÝ:

 Ø 2,5 mm delik çapý %16 boþluk oraný

 Ø 3 mm delik çapý %20 boþluk oraný

 Ø 1,5 mm delik çapý %22 boþluk oraný

 Ø 1,8 mm delik çapý %21 boþluk oraný

STANDART RENK SEÇENEKLERÝ:

 • RAL 9010
 • RAL 9002
 • RAL 9006
 • Diðer Renkler
    
 
 
Pvc Zemin Kaplama | Yükseltilmiş Döşeme | Karo Halı | Duvar Kağıdı | Spor Zemin Sistemleri Arifoğlu Zemin ve Yapı Sistemleri © 2007