Pvc ZEmin Kaplama    
   
 
 
    Homojen Vinil  
    Compact Heterojen Vinil  
    Akustik Homojen Vinil  
    Akustik Vinil Yoğun  
    Akustik Vinil Az Yoğun  
    Lüks Vinil Karoları  
    Kaymaz Vinil  
    Serbest Döşenebilir Vinil  
    Islak Hacim Sistemi  
    Elektrostatik Vinil  
    Enia Ürün Grupları  
    Flotex Ürün Grupları  
    Tessera Karo Halı  
    Pvh Karo Halı  
    Roya Karo Halı  
    Associated Carpets  
 
Enkapsüle Paneller

     Yüksek yoðunluklu Sunta levhanýn, her tarafýnýn galvaniz çelik ile çevrelenmesi ile üretilen Enkapsüle paneller,
Yükseltilmiþ Döþeme Panelleri içerisinde kullaným özellikleri ve performanslarýndan dolayý en çok kullanýlan panel tipidir.
     Yan taraflarýnýn da çelik ile güçlendirilmiþ olmasý sayesinde Enkapsüle Paneller diðer tip panellere göre çok daha
yüksek rutubet, yangýn, yük ve kenar dayanýmlarýna sahiptirler.

     Catena Enkapsüle Panelleri özel tasarlanmýþ aþaðýya güvenli açýyla bakan ve minimum 9 mm üst üste gelen çift
çelik katman yan bitiþ detayý sayesinde yüksek dayanýklýlýða ulaþtýrýlmýþtýr.

Panel Tipleri : 
CBH : Aðýr Kullaným Sýnýfý :   boyutlar 600x600x31 mm
CBM : Orta Kullaným Sýnýfý :   boyutlar 600x600x29 mm
CBL  : Hafif Kullaným Sýnýfý :   boyutlar 600x600x26 mm

Enkapsüle Panel Kullaným Alanlarý:
Orta ve yoðun genel ofis alanlarý.

 

 

CBH ENKAPSÜLE PANEL
      
Panel Tanýmý
      Galvanize Çelik ile çevrelenmiþ yüksek yoðunluklu yonga levhadan oluþan 31 mm kalýnlýðýnda enkapsüle panel.
EN 12825 standartlarýna uygun üretilen, serbest döþenebilen, özel tasarlanmýþ aþaðýya güvenli açýyla bakan ve minimum 9 mm üst üste gelen çift çelik katman yan bitiþ detayý sayesinde yüksek dayanýklýlýða sahip yükseltilmiþ döþeme paneli.

 • Kenar sehimini engelleyen mükemmel yanal dayaným
 • Class 0 Yangýn Dayanýmý
 • Panel Ýletkenlik Özelliði
 • Saðlam ve Sýký Zemin oluþturulmasý 
 • Boyutsal Stabilite
 • Yüksek Akustik Performans
 • Kolay Kullaným

 

 

CBH Panel Özellikleri

 

Panel Sýnýfý

: Enkapsüle Panel

Panel Özü

: Yüksek Yoðunluklu Sunta Levha

Panel Boyutu

: 600 x 600 mm

Tolerans

: +/- 0,3 mm

Panel Kalýnlýðý

: 31 mm

Panel Aðýrlýðý

: 10,50 kg /panel

http://umutzemin.com/yukseltilmis/urunler/2007127154052.jpg

 

MALZEME ÖZELLÝKLERÝ VE KALINLIKLARI

 

 

Sunta Yoðunluðu

: 720 kg/m3   +/- 3%

Sunta Kalýnlýðý

: 30 mm

Galvaniz Çelik Kalýnlýðý

: 0,50 mm    ( Alt, üst ve yan )

 

 

PANEL TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ

 

Maksimum Yük

: 16,00 kN

Panel Dayaným Sýnýfý

: 4-A  ( UNI EN 12825 ‘ e göre )

Güvenlik Faktörü

: 2

Yangýn Dayanýmý

: Class 0  - Yanmaz

Akustik Performans

: 67-69 dB

 http://umutzemin.com/yukseltilmis/urunler/200712716182.JPG

 

   

CBM ENKAPSÜLE PANEL
      
Panel Tanýmý

      Galvanize Çelik ile çevrelenmiþ yüksek yoðunluklu yonga levhadan oluþan 29 mm kalýnlýðýnda enkapsüle panel.EN 12825 standartlarýna uygun üretilen, serbest döþenebilen, özel tasarlanmýþ aþaðýya güvenli açýyla bakan ve minimum 9 mm üst üste gelen çift çelik katman yan bitiþ detayý sayesinde yüksek dayanýklýlýða sahip yükseltilmiþ döþeme paneli.

 • Kenar sehimini engelleyen mükemmel yanal dayaným
 • Class 0 Yangýn Dayanýmý
 • Panel Ýletkenlik Özelliði
 • Saðlam ve Sýký Zemin oluþturulmasý 
 • Boyutsal Stabilite
 • Yüksek Akustik Performans
 • Kolay Kullaným

 

 

CBM PANEL ÖZELLÝKLERÝ

 

Panel Sýnýfý

: Enkapsüle Panel

Panel Özü

: Yüksek Yoðunluklu Sunta Levha

Panel Boyutu

: 600 x 600 mm

Tolerans

: +/- 0,3 mm

Panel Kalýnlýðý

: 29 mm

Panel Aðýrlýðý

: 10,00 kg /panel

http://umutzemin.com/yukseltilmis/urunler/20071210141622.jpg

 

MALZEME ÖZELLÝKLERÝ VE KALINLIKLARI

 

 

Sunta Yoðunluðu

: 720 kg/m3   +/- 3%

Sunta Kalýnlýðý

: 28 mm

Galvaniz Çelik Kalýnlýðý

: 0,50 mm    ( Alt, üst ve yan )

 

 

PANEL TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ

 

Maksimum Yük

: 14,00 kN

Panel Dayaným Sýnýfý

: 4-A  ( UNI EN 12825 ‘ e göre )

Güvenlik Faktörü

: 2

Yangýn Dayanýmý

: Class 0  - Yanmaz

Akustik Performans

: 67-69 dB

 http://umutzemin.com/yukseltilmis/urunler/200712716182.JPG

CBL ENKAPSÜLE PANEL

      
Panel Tanýmý

      Galvanize Çelik ile çevrelenmiþ yüksek yoðunluklu yonga levhadan oluþan 26 mm kalýnlýðýnda enkapsüle panel.

EN 12825 standartlarýna uygun üretilen, serbest döþenebilen, özel tasarlanmýþ aþaðýya güvenli açýyla bakan ve minimum 9 mm üst üste gelen çift çelik katman yan bitiþ detayý sayesinde yüksek dayanýklýlýða sahip yükseltilmiþ döþeme paneli.

 • Kenar sehimini engelleyen mükemmel yanal dayaným
 • Class 0 Yangýn Dayanýmý
 • Panel Ýletkenlik Özelliði
 • Saðlam ve Sýký Zemin oluþturulmasý 
 • Boyutsal Stabilite
 • Yüksek Akustik Performans
 • Kolay Kullaným

 

 

CBL PANEL ÖZELLÝKLERÝ

 

Panel Sýnýfý

: Enkapsüle Panel

Panel Özü

: Yüksek Yoðunluklu Sunta Levha

Panel Boyutu

: 600 x 600 mm

Tolerans

: +/- 0,3 mm

Panel Kalýnlýðý

: 26 mm

Panel Aðýrlýðý

: 9,40 kg /panel

http://umutzemin.com/yukseltilmis/urunler/20071210143033.jpg

 

MALZEME ÖZELLÝKLERÝ VE KALINLIKLARI

 

 

Sunta Yoðunluðu

: 720 kg/m3   +/- 3%

Sunta Kalýnlýðý

: 25 mm

Galvaniz Çelik Kalýnlýðý

: 0,50 mm    ( Alt, üst ve yan )

 

 

PANEL TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ

 

Maksimum Yük

: 12,00 kN

Panel Dayaným Sýnýfý

: 4-A  ( UNI EN 12825 ‘ e göre )

Güvenlik Faktörü

: 2

Yangýn Dayanýmý

: Class 0  - Yanmaz

Akustik Performans

: 67-69 dB

 http://umutzemin.com/yukseltilmis/urunler/200712716182.JPG

 

   
 
 
Pvc Zemin Kaplama | Yükseltilmiş Döşeme | Karo Halı | Duvar Kağıdı | Spor Zemin Sistemleri Arifoğlu Zemin ve Yapı Sistemleri © 2007