Pvc ZEmin Kaplama    
   
 
 
    Homojen Vinil  
    Compact Heterojen Vinil  
    Akustik Homojen Vinil  
    Akustik Vinil Yoğun  
    Akustik Vinil Az Yoğun  
    Lüks Vinil Karoları  
    Kaymaz Vinil  
    Serbest Döşenebilir Vinil  
    Islak Hacim Sistemi  
    Elektrostatik Vinil  
    Enia Ürün Grupları  
    Flotex Ürün Grupları  
    Tessera Karo Halı  
    Pvh Karo Halı  
    Roya Karo Halı  
    Associated Carpets  
 
Duvar Kaðýtlarý

    Yaþam alanlarýnýzýn karakteri hakkýnda ipucu veren temel unsur þüphesiz ki duvarlarýdýr. Ýçeriye giren kiþinin, ilk olarak duvarlar dikkatini çeker. Duvarlarýn rengine, desenine, uzunluðuna, kýsalýðýna bakarak bir intiba oluþur zihninde.

    Duvar tasarýmýnda ise kiþisel zevklerin en ön plana çýkabildiði, en elveriþli uygulama ise duvar kaðýdýdýr. Duvarýnýza "kaðýt" kaplatmak ayrý bir þeydir, duvarýnýza "duvar kaðýdý" kaplatmak ise apayrý bir þeydir. Ýþte biz, bu farký yaratmak adýna aþaðýdaki, dünyaca ünlü marka ile çalýþýyoruz.

 
   
RASCH Duvar Kaðýtlarý  
   
   
Erismann  
   
 
Pvc Zemin Kaplama | Yükseltilmiş Döşeme | Karo Halı | Duvar Kağıdı | Spor Zemin Sistemleri Arifoğlu Zemin ve Yapı Sistemleri © 2007